e-Gift Voucher

Terms and Conditions and Complaints Regulations

e-Gift Voucher

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

01. Confirmation of consent

1.1. Zakoupením, použitím nebo pokusem o použití e-Dárkové poukázky:

(a) přijímáte tyto Všeobecné podmínky a souhlasíte s tím, že jsou pro vás

závazné; a

(b) potvrzujete, že jste si přečetli informace ohledně zásad ochrany soukromí

platných ve společnosti QR Ticket s.r.o. a rozumíte jim.

1.2. Pokud necháte jinou osobu používat vaši e-Dárkovou poukázku, musíte

této osobě sdělit, že použití poukázky je vázáno těmito všeobecnými obchodními

podmínkami.

02. Základní informace o e-Dárkové poukázce

2.1. e-Dárkovou poukázku vydává společnost QR Ticket s.r.o., se sídlem Na

Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, identifikační číslo: IČ: 08612668,

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, oddíl C, vložka

321984, DIČ CZ08612668 (dále jen QR Ticket).

2.2. e-Dárková poukázka má určitou peněžní hodnotu, která se hradí

předem v místě nákupu. Nejedná se o kreditní kartu, nabíjecí kartu, kartu

zaručující platbu šekem ani debetní kartu. e-Dárkovou poukázku je možné použít

pouze jednou, k jednomu nákupu. Nevyčerpaná částka se nevrací.

2.3. e-Dárková poukázka je platná dvanáct měsíců od data nákupu.

2.4 Hodnotu e-Dárkové poukázky nelze vyplatit v hotovosti a e-Dárkovou

poukázku nelze vrátit, pokud zákonné předpisy nestanovují něco jiného,

například v případě vad nebo za okolností uvedených v článku 6.e-Dárkovou

poukázku nelze zrušit. Právo na vrácení peněz náleží pouze kupujícímu e-

Dárkové poukázky.

2.5. e-Dárkovou poukázku nelze vyplatit či vyměnit za hotovost, ani nelze

vyplatit zálohu v hotovosti za jakoukoli část zůstatku nahraného na e-Dárkovou

poukázku v okamžiku jejího nákupu.

2.6. e-Dárkovou poukázku nelze vyměnit za poukázku v jiné měně nebo

poukázku jiného typu ani nelze převést součet zůstatku na dvou či více e-

Dárkových poukázkách na novou e-Dárkovou poukázku QR Ticket s.r.o.

2.7 Jakmile se vyčerpá zůstatek, který se na e-Dárkovou poukázku nahrál v

okamžiku jejího nákupu, nelze již e-Dárkovou poukázku znovu dobíjet.

2.8 Výměna vadné nebo poškozené e-Dárkové poukázky za novou e-

Dárkovou poukázku není možná, pokud není vada či poškození prokazatelně

důsledkem výroby.

03. Nákup a aktivace

3.1. Dárkové poukázky lze od společnosti QR Ticket s.r.o. zakoupit online prostřednictvím webových stránek https://qrticket.cz/e-darkova-poukazka/

  1. 3.2 e-Dárkové poukázky se aktivují při nákupu.

  2. 3.3 Zákazník výslovně souhlasí, aby QR Ticket zahájil poskytování služby

dle smlouvy ihned po uzavření smlouvy mezi oběma smluvními stranami a zajistil předmět plnění před uplynutím zákonné lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem dle ust. § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Okamžikem poskytnutí služby je okamžik potvrzení objednávky Zákazníkem, přičemž uvedeným okamžikem byly služby dle smlouvy poskytnuty v plném rozsahu a Zákazník nemá v takovém případě právo od smlouvy odstoupit v souladu s ust. § 1837 písm. a) občanského zákoníku.

3.4 Způsob platby:

Zákazník postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci příslušné

internetové platební brány.

3.5 Zákazník je před použitím platebního systému Comgate (internetovou platební bránu) provozovaného společností ComGate Payments, a.s., IČ 27924505. povinen seznámit se s příslušnými obchodními podmínkami upravujícími jeho užívání. Platební systém je provozován výhradně

Cenu dárkové poukázky a případné další náklady dle smlouvy hradí Zákazník

bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené internetové

platební brány Comgate před dodáním předmětu koupě (záloha).

společnosti ComGate Payments, a.s., QR Ticket proto nenese jakoukoli odpovědnost za případnou škodu způsobenou Zákazníkovi na základě použití tohoto platebního systému.

3.6 Objednané dárkové poukázky budou Zákazníkovi dodány bezodkladně po zaplacení objednávky na emailovou adresu uvedenou Zákazníkem
v objednávce. S dodáním dárkové poukázky nejsou spojeny žádné poplatky ze strany QR Ticket. Případné náklady Zákazníka spojené s tímto způsobem dodání dárkové poukázky nese Zákazník.

04. Nákup

4.1 e-Dárkovou poukázku lze použít pouze k nákupu vstupenek na partnerské akce a jiných souvisejících produktů či služeb („produkty společnosti QR Ticket s.r.o.“) prostřednictvím společnosti QR Ticket s.r.o. v České republice.

4.2 e-Dárkovou poukázku nelze použít k nákupu pojištění vstupenek nebo zboží či služeb, které nepatří k produktům společnosti QR Ticket s.r.o..

4.3 e-Dárkovou poukázku nelze použít k nákupu vstupenek na akce, které se nekonají v České republice.

05. Ochrana osobních údajů

5.1 Společnost QR Ticket s.r.o. vystupuje jako správce osobních údajů uživatelů webových stránek. Bližší informace o zpracování osobních údajů společností jsou obsaženy v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“, který je k dispozici na webových stránkách společnosti.

06. Závěr

6.1 Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek řádu neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

6.2 V případě, že dojde mezi QR Ticket a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem dárkové poukázky, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto

zákazníkem a QR Ticket, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  1. 6.3 QR Ticket si vyhrazuje právo Obchodní podmínky aktualizovat.

  2. 6.4 QR Ticket je možné kontaktovat na shora uvedené adrese, případně

prostřednictvím odpovědného zástupce pana Petra Havla na emailu info@qrticket.cz nebo v běžných provozních hodinách od 9:00 hod. do 17:00 hod. na tel. čísle +420602295577..

6.5 Tyto Obchodní podmínky platí od 24.11.2023.

Jak použít vaši s-Dárkovou poukázku?
Máte staženou e-Dárkovou poukázku, která má své číslo a Bezpečnostní Kód
Jděte na www.qrticket.cz a vyberte si vstupenky na akci, kterou chcete navštívit.
Jakmile se dostanete na platební stránku, uplatněte při platbě číslo e-Dárkové poukázky a Bezpečnostní kód.

Přejeme vám skvělou zábavu!

Upozorňujeme, že e-Dárková poukázka společnosti QR Ticket s.r.o. může být uplatněna pouze na události a produkty publikované na www.qrticket.cz a podléhá Obchodním podmínkám e-Dárkových poukázek, které jsou na adrese https://qrticket.cz/e-darkova-poukazka/