Obchodní podmínky - Pro nově registrované pořadatele

Obchodní účasti stanovené společností

QR Ticket s.r.o.

se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2

identifikační číslo: IČ: 08612668,

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, oddíl C, vložka 321984

pro využití výhod nově registrovanými pořadateli

viz www.qrticket.cz/pro-poradatele/.

1. Těmito podmínkami se řídí registrace a účast nového pořadatele kulturních akcí a využití balíčku nadstandardních výhod poskytovaných společnosti QR Ticket s.r.o. Registrace probíhá na webových stránkách QR Ticket s.r.o. na adrese www.qrticket.cz/pro-poradatele/. Registrací vyjadřuje zákazník souhlas současně s podmínkami spolupráce (dále jen “ Podmínky spolupráce”) s QR Ticket a zavazuje se jimi řídit.

2. Společností QR Ticket s.r.o. se rozumí společnost QR Ticket s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 321984, IČ: 08612668, se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

3. Akcí se rozumí akční nabídka pro nově registrované pořadatele kulturních akcí, která obsahuje balíček nadstandardních výhod zdarma.

Podmínky akce

1. Akce probíhá od 1.3.2024 do 30.4.2024 včetně.

2. Pro splnění podmínek akce a získání balíčku nadstandardních výhod zdarma musí pořadatel, který doposud není registrován jako pořadatel u společnosti QR Ticket, provést novou registraci výlučně na adrese www.qrticket.cz/pro-poradatele/ v termínu konání akce. Pro vyloučení pochybností akci nemůže využít již registrovaný pořadatel. Registrace se provádí skrz registrační formulář prostřednictvím tlačítka „Registrace“, vyplněním údajů a potvrzením registrace.

3.
Součástí balíčku nadstandardních výhod zdarma pro nově registrované pořadatele je:

  • zařazení kulturní akce pořadatele do Newsletteru QR Ticket – 20.000 odběratelů;
  • 1x promo kulturní akce pořadatele na Facebooku QR Ticket;
  • 1 x promo kulturní akce pořadatele na Instagramu QR Ticket;
  • marketingové poradenství;
  • 1000 ks pořadatelských pásek na ruku, za podmínek uvedených v čl. 4.

4. Za podmínky, že tržba 1. registrované kulturní akce pořadatele přes QR Ticket, včetně provize QR Ticket, přesáhne 10.000,- Kč bez DPH, je součástí balíčku nadstandardních výhod zdarma 1000 ks pořadatelských pásek na ruku. V případě, že tržba 1. registrované kulturní akce pořadatele přes QR Ticket nedosáhne částky 10.000,- Kč bez DPH, je QR Ticket oprávněn uplatnit po pořadateli kulturní akce nárok na zaplacení částky 1.000,- Kč bez DPH za dodání 1000 ks pořadatelských pásek na ruku. V takovém případě je QR Ticket oprávněn bezodkladně vystavit daňový doklad na uvedenou částku. Stejně tak je QR Ticket oprávněn uplatnit svůj nárok dle tohoto článku, pokud nově registrovaný pořadatel kulturní akce nezaregistruje 1. kulturní akci přes QR Ticket do 1 roku od registrace.

5. 1000 ks pořadatelských pásek na ruku bude pořadateli kulturní akce odesláno do 7 dnů od registrace kulturní akce pořadatele dle těchto podmínek, a to prostřednictvím služby Zásilkovna, s čímž pořadatel kulturní akce výslovně souhlasí.

6. Pro vyloučení veškerých pochybností pořadatel kulturní akce potvrzením registrace souhlasí s poskytnutím služeb před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy, a to od okamžiku potvrzení registrace.

Ochrana osobních údajů

1. Společnost QR Ticket s.r.o. vystupuje jako správce osobních údajů uživatelů webových stránek. Bližší informace o zpracování osobních údajů společností jsou obsaženy v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“, který je k dispozici na webových stránkách společnosti.

Závěrem

1. Pořadatel kulturní akce vyslovuje souhlas s těmito podmínkami a s účastí na akci QR Ticket, a to prostřednictvím zaškrtnutí příslušné kolonky v rámci registračního formuláře.

2. QR Ticket s.r.o. si vyhrazuje právo tyto podmínky aktualizovat.

3. Tyto podmínky platí od 1.3.2024.

V Praze 29.2.2024, QR Ticket s.r.o.